© Birgitta Kabinger • Väbjörnsgårdens Haflinger • Mobil: 076-7731004 • birgitta.kabinger@sveland.se